English deutsch Русский française hrvatski

Niedziela, 16 cze 2024
Tłumaczenia popularne


Biuro tłumaczeń Jaworzno


Popularne tłumaczenia pisemne dla osób prywatnych oraz firm z Jaworzna i okolic dzielą się na dwie główne grupy. Największe zapotrzebowanie występuje na tłumaczenia przysięgłe (uwierzytelnione), czyli sporządzane w celu obiegu administracyjnego dokumentów urzędowych (np. do urzędu miasta, urzędu skarbowego, ZUS-u, MOPS-u, towarzystwa ubezpieczeniowego). Obrazowo pisząc, organy administracji państwowej to instytucje z czerwonymi tabliczkami na elewacjach budynków. Wymagają od obywateli, by okazywane im dokumenty miały wagę urzędową. Stąd potwierdzeniem autentyczności takich dokumentów przedkładanych nam do tłumaczenia jest zwykle pieczęć i podpis, a niekiedy hologram. W przeważającej większości przypadków tylko takie oficjalne pisma kwalifikują się do tłumaczenia przysięgłego. Przekład z założenia powinien być odbiciem ich wiarygodności w innym języku, przez co opatrywane są pieczęcią i podpisem najczęściej tłumacza przysięgłego języka angielskiego lub tłumacza przysięgłego języka niemieckiego, a także innych języków, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Dlatego są to przekłady wykonywane przez biuro tłumaczeń na podstawie oryginalnego dokumentu źródłowego, dostarczane klientom w formie papierowej (wydruk) bądź jednocześnie w formie skanu:

 

 
auto – tłumaczenia samochodowe
 

 • dokumenty samochodowe (np. prawo jazdy, dowód rejestracyjny, karta pojazdu, umowa kupna-sprzedaży lub faktura, dokument wywozowy),

 • zaświadczenia: o meldunku, o zatrudnieniu (świadectwo pracy), o dochodach (zeznanie podatkowe, zeznanie roczne PIT itp.),

 • akty notarialne lub wydawane przez urząd miasta: akt urodzenia, akt ślubu, akt zgonu itp.,

 • świadectwa (np. szkolne, udzielenia sakramentu chrztu, bierzmowania),

 • umowy o pracę (potrzebne np. w celu uzyskania kredytu),

 • dyplomy (np. dyplom ukończenia studiów wyższych, szkoły średniej, kursu zawodowego),

 • wyroki sądu,

 • certyfikaty,

 • normy,

 • rachunki i faktury,

 • dokumenty celne,

 • dokumentacja medyczna w celu uzyskania odszkodowania lub renty dla ofiar wypadków za granicą, zwolnienia lekarskie i recepty,

 • dokumentacja przetargowa, np. deklaracja zgodności (wyrobu z normami europejskimi).

 

Wykonujemy również ustne tłumaczenia przysięgłe, wymagane u notariusza, w urzędzie stanu cywilnego, w sądzie, na plebanii etc.

certyfikat – tłumacz przysięgły Jaworzno

Drugą kategorię stanowią tłumaczenia nieprzysięgłe (nieuwierzytelnione), czyli zazwyczaj zamawiane w innych celach niż obieg dokumentów urzędowych, np. dla dalszego postępowania terapeutycznego (tłumaczenie dokumentacji medycznej w celu okazania jej lekarzowi prowadzącemu w Niemczech lub Anglii). Nie wymagają poświadczenia pieczęcią tłumacza przysięgłego. Są to przekłady dostarczane klientom głównie w formie elektronicznej (plik):

 • umowy cywilno-prawne,

 • instrukcje obsługi,

 • korespondencja,

 • CV i listy motywacyjne,

 • treść stron internetowych,

 • tłumaczenia ekonomiczne: bilans, kosztorys (np. w ramach studium wykonalności projektu), business plan itp.,

 • prace dyplomowe.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego biura tłumaczeń, mieszczącego się w Jaworznie na osiedlu Gigant  przejdź do: mapa. Do skorzystania z naszych usług tłumaczeniowych zachęcamy również Klientów z sąsiednich miast województwa śląskiego, takich jak: Mysłowice, Chrzanów, Libiąż, Trzebinia, Chełmek, Imielin, Balin, Oświęcim, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Tychy, Bukowno, Olkusz, Katowice, Chorzów, Bytom, Będzin, Czeladź, Zabrze, Świętochłowice, Gliwice, Tarnowskie Góry czy Siemianowice Śl.

Stosunkowo niewielka odległość pozwoli Państwu na osobisty odbiór tłumaczeń przysięgłych, gdy czas odgrywa istotną rolę. Jednak jeśli Państwu tak wygodniej, zamówienia można również składać telefonicznie, faksem, e-mailem lub – najprościej – za pomocą specjalnego formularza zamieszczonego na naszej stronie www w zakładce "Kontakt".


formularz kontaktowy / mapa / Copyright 2012 by Best Text  |  Realizacja: