English deutsch Русский française hrvatski

Niedziela, 16 cze 2024
Słowniki internetowe
Tłumaczu! Poniżej zamieściliśmy bogaty wybór linków do darmowych słowników internetowych: ogólnych oraz specjalistycznych, np. medycznych, farmaceutycznych, biologicznych, chemicznych i in. Również znajdziesz tutaj unikatowe, branżowe słowniki pdf (tzw. e-booki) do bezpłatnego pobrania. Z kolei nasze komercyjne słowniki, podręczniki i poradniki dla tłumaczy (i nie tylko tłumaczy!) oraz translatory elektroniczne znajdziecie Państwo po kliknięciu w: sklep internetowy. Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych słowników on line lub na zakupy wydań drukowanych i na płytach CD.

słowniki – bogactwo wyrazów i ich znaczeń


Lista jest stosunkowo długa. Podpowiedź: by wyszukać interesującą Cię frazę w obrębie podstrony serwisu, wciśnij klawisz skrótu CTRL + F. Ukaże się okno wyszukiwania. Wprowadź interesującą Cię frazę lub wyraz. W ten sposób szybko przeniesiesz się do odpowiedniego słownika lub kilku słowników.Internetowy słownik zoologii bezkręgowców
Online Dictionary of Invertebrate Zoology


To unikatowy słownik przydatny przy pisaniu i czytaniu publikacji naukowych z zakresu entomologii i innych gałęzi zoologii organizmów bezkręgowych. Bardzo obszerne wydanie, napisane przez amerykańskich naukowców. Leksykon zawiera objaśnienia kiilkunastu tysięcy fachowych terminów stosowanych w anglojęzycznej literaturze naukowej i popularnonaukowej. Cennym aspektem tego leksykonu jest etymologiczne ujęcie haseł, czyli podanie pochodzenia znaczenia tych haseł wraz z językiem źródłowym, często będących złożeniami z kilku wyrazów i kilku języków – najczęściej ze starożytnej greki i łaciny, lecz również z języka staroangielskiego, starofrancuskiego, niemieckiego, duńskiego i in.


  
 

Multisłownik ling.pl

 

Najobszerniejszy polski słownik wielojęzyczny w sieci. 7 podstawowych języków europejskich, łącznie ponad 2,5 miliona haseł zaczerpniętych z kilkudziesięciu różnych słowników, w tym dwóch słowników medycznych. Niestety czasami strona nie ładuje się i trzeba skorzystać z alternatywnych rozwiązań.


 

MEGA słownik


Obszerny polski słownik w sieci. Ciekawy projekt witryny, możliwość odsłuchania wymowy haseł angielskich. Obsługiwane języki: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski.


 

Słownik DICT


Angielsko-polski i polsko-angielski obszerny słownik, z którego warto korzystać uzupełniająco lub wówczas, gdy ling.pl jest przeciążony.


 

Słownik DEP


Niemiecko-polski i polsko-niemiecki obszerny słownik, z którego warto korzystać uzupełniająco lub wówczas, gdy ling.pl jest przeciążony.


 

Słowniki języka angielskiego z wymową diki.pl

 

Słownik angielsko-polski i polsko-angielski z wymową wyrazów oraz przydatną funkcjonalnością, tj. podzielony na działy tematyczne, m. in.:

 • Słownik medyczny dla lekarzy i pielęgniarek  2342 hasła, plus za możliwość odsłuchania wymowy większości terminów, jednak minus za nieprecyzyjność, np. słownik podaje, iż auto-immune disease to choroba systemu odpornościowego zamiast choroba z utoagresji / choroba autoimmunologiczna, czyli taka, w której komórki odpornościowe atakują tkanki własnego organizmu,
 • Słownik terminów anatomicznych – 820 haseł,
 • Słownik biologiczny – 916 haseł,
 • Słownik terminów związanych z biotechnologią – 24 hasła,
 • Słownik terminów botanicznych  –  1199 haseł,
 • Słownik terminów chemicznych  –  1077 haseł,
 • Słownik terminów fizjologicznych  –  95 haseł,
 • Słownik terminów zoologicznych  –  1161 haseł,
 • Słownik terminów stomatologicznych  –  34 hasła,
 • Słownik terminów rolniczych  –  169 haseł,
 • Słownik terminów ornitologicznych  –  172 hasła.
Podział jest nieco niespójny, gdyż botanika i zoologia mogłyby zostać włożone do jenego worka z biologią, choć jeżeli ktoś szuka terminów z wąskiej dziedziny lub chciałby poszerzyć swój zakres słownictwa z danej dziedziny szczegółowej, wówczas taki podział będzie idealny do nauki słówek specjalistycznych.

 

Słownik Proz.com

 

Słownik tworzony na bieżąco przez internetową społeczność tłumaczy-wolnych-strzelców. Praktycznie wszystkie języki świata i wszystkie branże. Często można tutaj znaleźć zatwierdzone propozycje tłumaczeń oraz objaśnienia specjalistycznych terminów i całych sformułowań nie spotykane w innych źródłach.
Słowniki naukowo-techniczne babylon.com (w języku angielskim)


"Kombajn słownikowy" z zakresu techniki i Life Science. Hasła pogrupowane w kilkanaście kategorii tematycznych. W obrębie każdej kategorii po kilka słowników, glosariuszy oraz leksykonów angielsko-angielskich. Wspólne okno do wyszukiwania fraz w języku angielskim. Wybrane kategorie dostępnych tutaj słowników (liczbę słowników podano w nawiasie przy każdej kategorii z osobna):

 • słowniki biologiczne, m. in. Słownik pojęć genetycznych, Glosariusz biologii morza (6),
 • słowniki zoologiczne, m. in. Słownik ornitologiczny – ptaki, Sowy świata, Źródło wiedzy dla miłośników ptaków (papug), Żółwie wodne i lądowe (8),
 • słowniki botaniczne, m. in. Angielskie nazwy grzybów, Język kwiatów, Słowniczek botaniczny terminologii taksonomicznej (4),
 • słowniki rolnicze, m. in. Słownik entomologiczny i ochrony płodów rolnych, Słownik glebowy, Kontrola biologiczna (4),
 • słowniki chemiczne: Glosariusz chemii ogólnej, Słownik elektrochemii, Leksykon pierwiastków chemicznych (3),
 • słowniki matematyczne i statystyczne, m. in. Elektroniczny podręcznik statystyczny, Konwerter zamiany liczb rzymskich na liczby arabskie, Popularne pojęcia statystyczne (3),
 • słowniki fizyczne, m. in. Słownik pojęć z zakresu chromatografii cieczowej, Sieci optyczne, włókna optyczne – słownik terminów (4),
 • słowniki nauk o Ziemi, m. in. POGODA i METEOROLOGIA, Mineralogia – baza danych, Minerały, Woda – glosariusz terminów (5),
 • słowniki geograficzne, m. in. Słownik geografii, Słownik terminów kartograficznych (9).

 

Wyszukiwarka MediLexicon


Portal oferujący m. in.: słownik z ponad 200.000 angielskich akronimów (skrótowców) i skrótów z zakresu medycyny, biotechnologii, farmacji i ochrony zdrowia (najobszerniejszy w swej klasie słownik dostępny w Internecie); leksykon z definicjami pojęć medycznych; bazę danych z informacjami o lekach.


 

Słownik ogólny i słownik medyczny Merriam-Webster


Wspaniała pod wieloma względami anglojęzyczna strona www, oferująca w poszczegółnych zakładkach:

 • mocno rozbudowany słownik ogólny,
 • tezaurus  angielski słownik synonimów i antonimów (wyrazów bliskoznacznych i przeciwstawnych),
 • słownik medyczny,
 • słownik hiszpańsko-angielski,
 • encyklopedię.

Co ważne, występuje możliwość odsłuchania wymowy wyrazów dzięki nagranym głosom lektorów  native speakerów języka angielskiego bądź języka hiszpańskiego. Liczne hasła zostały opatrzone ilustracjami i schamatami, np. po wpisaniu do słownika medycznego słowa 'vertebrae' w języku angielskim (kręg) oprócz bogatego opisu otrzymujemy schematyczny rysunek kręgu piersiowego wraz z zaznaczeniem jego elementów: 1 – wyrostek kolczysty, 2 – łuk kręgowy, 3 – wyrostek poprzeczny kręgu, 4 – otwór kręgowy, 5 – trzon kręgu. 


 

Angielsko-angielski obrazkowy przewodnik po anatomii ludzkiego ciała


Fantastyczne narzędzie pracy dla studentów medycyny, lekarzy i przede wszystkim tłumaczy medycznych! Obrazkowy leksykon anatomiczny, dzięki podświetlaniu się elementów zaznaczonych kursorem myszy (tło staje się wówczas jakby wycieniowane), prezentuje struktury anatomiczne w projekcji 2D, które jednak sprawiają wrażenie trójwymiarowych obrazów. Pisząc językiem bioinformatyka, gdy patrzę na to arcydzieło, w mych oczach od razu potwierdzenie znajduje reguła, iż pojedynczy obraz niesie w sobie o wiele więcej bitów informacji niż jedno słowo (tym bardziej w jednostce czasu)!


 

Leksykon biology online


Bardzo obszerny leksykon obejmujący ponad 60.000 terminów biologicznych. Wyłącznie w języku angielskim. Należy odznaczyć opcję "dictionary", a następnie wprowadzić w pole wyszukiwania żądane hasło i zatwierdzić przyciskiem "search".


 

Wielojęzyczny słownik biotechnologiczny


FAO Glossary of BIOTECHNOLOGY for FOOD and AGRICULTURE. Wielojęzyczny słownik biotechnologii żywienia i biotechnologii rolnej. Obsługiwane języki: angielski, francuski, hiszpański, rosyjski, arabski, polski, kazahski, serbski i wietnamski (4 ostatnie tylko w formie plików pdf). Perełka w swojej klasie. Stąd pobierzesz słownik i leksykon polsko-angielski (ze skorowidzem angielsko-polskim) biotechnologii żywności i rolnictwa.


 

Słownik biochemii i chemii organicznej


Glosariusz ten został stworzony z myślą o biochemikach, biologach molekularnych i amatorach chemii organicznej. Unikatowe, bezpłatne narzędzie dla tłumaczy tekstów z pogranicza biochemii i chemii organicznej, studentów tych kierunków oraz naukowców. Ten biochemiczny słownik angielsko-polski został wzbogacony o załącznik, w którym autor objaśnia znaczenie wielu akronimów branżowych. Co czyni glosariusz tym wartościowszym, wszystkie hasła posiadają odniesienia do cytowanych pozycji literatury. Kliknij ikonkę, by pobrać angielsko-polski glosariusz biochemii i chemii organicznej. Słownik m. in. zawiera terminy będące złożonymi nazwami związków organicznych. Na końcu pliku autorzy zamieścili dodatkowo rozwinięcia skrótów i akronimów.


 

Glossary of Medicinal Chemistry


Słowniczek pojęć z zakresu chemii, biologii molekularnej, farmacji i medycyny. Terminy i ich objaśnienia tylko w języku angielskim.
Lekarski Poradnik Językowy

 

Zmierz się z arcytrudnym testem ortograficznym oraz testem poprawności językowej. Porady językowe dla lingwistów, lekarzy i wszystkich osób dbających o poprawność wypowiedzi. Puryści językowi do boju! Fantastyczny materiał do ćwiczeń. Autor – dr n. med. i dr hab. n. hum. przytacza szereg pospolitych błędów językowych, podając poprawne formy i ich uzasadnienia. Na stronie znajduje się też poradnik dotyczący technik pisania biomedycznych publikacji naukowych. Bardzo ciekawy serwis www!   


 

Słownik medyczny MedTermsTM


Leksykon medyczny portalu MedicineNet.com z definicjami pojęć w języku angielskim. Obejmuje ponad 16.000 terminów.


 

Anationary – angielsko-polski i polsko-angielski słownik anatomiczny


Przydatny słownik mianownictwa antomicznego w zabawnej szacie graficznej. Zawiera ponad 20 000 haseł. Oprócz angielskiego i polskiego jest jeszcze tutaj łacina medyczna. W tłumaczonej przez nas dokumentacji medycznej pacjentki widniał termin "dołek podjajnikowy" i prawie niemożliwym było odnalezienie tłumaczenia tak w wydaniach drukowanych specjalistycznych słowników medycznych, jak w zasobach wyszukiwarki google. Dopiero ten słownik online przyszedł z pomocą. Okazuje się, że najczęstszym mianownictwem polskim jest tutaj "dół jajnikowy", a angielskim odpowiednikiem tego terminu "ovarian fossa". Najpierw należało "przekonwertować" termin anatomiczny z polskiego na polski, by znaleźć tłumaczenie na angielski. Z pewnością fascynujące zawiłości dla wielu z Was –  tłumaczy tekstów medycznych. ;-)
Słownik dodatków do żywności i leków (j. polski i j. angielski)


Słownik zawiera kompletną listę dodatków dozwolonych przez Ministra Zdrowia do stosowania w produktach leczniczych i artykułach spożywczych dystrybuowanych na terenie Polski. Zastosowano tutaj tabelaryczny podział na funkcje technologiczne dozwolonych substancji dodatkowych (np. substancja wypełniająca, substancja zagęszczająca, substancja spulchniająca) oraz wykaz substancji dodatkowych, wymienionych w kolejności numeracji E, czyli wg systemu oznaczeń Unii Europejskiej, np. dodawany do wędlin szkodliwy konserwant E250 (azotyn sodu – ang. sodium nitrite), notabene przez wielu badaczy podejrzewany o właściwości rakotwórcze, gdyż indukuje powstawanie nitrozamin w procesie peklowania wędlin. Aby zobrazować szkodliwość azotynów dla organizmów w ogóle, można przedstawić paralelę: w zbiornikach wodnych wydalany przez ryby toksyczny amoniak jest asymilowany przez bakterie z rodzaju Nitrosomonas, a następnie zamieniany do mniej toksycznych azotynów, które z kolei przez inną grupę bakterii z rodzaju Nitrobacter są konwertowane do obojętnych azotanów. Te stanowią dobre źródło azotu dla roślin, spożywanych przez roślinożerne ryby. Uproszczony cykl obiegu materii zatacza pełne koło, zamykając się.

Na liście również znajduje się substancja o symbolu E951 (aspartam, przez licznych naukowców uznawany za czynnik sprawczy chorób neurodegeneracyjnych, a nawet raka mózgu). Można tu również znaleźć konserwant E211 – beznoesan sodu (ang. sodium benzoate), który w reakcji z witaminą C (E300) jest w stanie syntetyzować rakotwórczy benzen. Ma to szczególnie istotne znaczenie w przypadku spożywania napojów gazowanych, szczególnie tych w półtoralitrowej butelce PET, do których dodaje się jednocześnie obydwie te substancje. Dane w pliku pochodzą z września 2008 r.


Dokument ten to nieoceniona pomoc dla tłumaczy tekstów farmaceutycznych (zawiera pojęcia stosowane w opisie składu chemicznego leków, suplementów diety i artykułów żywnościowych). Szczególnie może się przydać do tłumaczenia charakterystyk i ulotek produktów farmaceutycznych


 

Słowniczek terminów medycznych wyjaśnionych językiem laika (j. angielski)


Słowniczek zawiera kilkadziesiąt terminów medycznych, z którymi na co dzień mają do czynienia angielscy czy amerykańscy lekarze; podano w nim nazwy możliwych działań niepożądanych leków, chorób i innych dolegliwości. Profesjonalne zwroty używane są np. w charakterystykach produktów leczniczych (ChPL) stworzonych na potrzebę wyższego personelu medycznego. Ich opisowe odpowiedniki bądź powszechnie używane synonimy podane zostały w formie prostych definicji. Te proste definicje to zwykle właściwe zwroty do użycia w tłumaczeniach treści ulotek dla pacjentów (PIL Patient Information Leaflet). Na końcu dokumentu zamieszczono instrukcje przydatne do tłumaczenia ulotek leków z uwagi na szeroką grupę odbiorców, którzy często nie znają specjalistycznej terminologii medycznej i farmaceutycznej.


 

Algorytm klasyfikacji zdarzeń niepożądanych i działań niepożądanychPlik zawiera klasyfikację, według której lekarze mogą raportować zdarzenia niepożądane oraz działania niepożądane związane ze stosowaniem leków do producentów środków farmaceutycznych. Objaśniono kilka kluczowych pojęć, np. SAE lub ADR (polskie definicje i rozwinięcia akronimów pochodzenia angielskiego).


 

Słownik chemiczny z Serwisu Tłumacza


Angielsko-polski i polsko-angielski słownik chemiczny zawiera około 25.000 terminów chemicznych zebranych w ponad 9.500 haseł w obydwu częściach. Cały Serwis Tłumacza zasługuje na polecenie z uwagi na cenne treści i funkcję bezpłatnego poradnika dla tłumaczy w oparciu o bogate doświadczenie translatorskie Arkadiusza Belczyka i innych osób, które gościnnie napisały artykuły do publikacji w Serwisie Tłumacza, np. "O bełkocie w medycynie" w 3 częściach autorstwa Edwarda Kramera. Artykuły mogą pełnić rolę użytecznego poradnika dla lekarzy i tłumaczy medycznych tekstów naukowych.   


 

Słownik geograficzny z Serwisu Tłumacza


Geograficzny słownik angielsko-polski i polsko-angielski zawiera około 2.100 geograficznych nazw własnych.


 

Słownik brydżowy z Serwisu Tłumacza


Obejmuje ponad 750 haseł z zakresu gry w brydża. Sporządzony na podstawie książki R. Kiełbasińskiego i K. Kwaśniewicza pt.: Język angielski dla brydżystów.


 

UCMP Glossary


Słowniczek obejmuje definicje wybranych pojęć z zakresu nauk przyrodniczych z rozbiciem na dziewięć działów tematycznych: filogenetyka, geologia, biochemia, biologia komórki, ekologia, rozwój osobniczy, zoologia, botanika, paleogeografia. Jest też opcja alfabetycznego wyszukiwania haseł. Zawiera zaledwie kilkaset terminów specjalistycznych; wyłącznie w języku angielskim.


 

Wirtualne Lasy


Polsko-angielski słowniczek terminologii leśnej. Znaleźć tutaj można szeroko pojętą nomenklaturę leśną, w tym angielskie odpowiedniki niektórych nazw gatunkowych leśnych roślin, zwierząt czy grzybów, których próżno szukać w innych pozycjach słownikowych. Ten oryginalny słowniczek zawiera niestety jedynie kilkaset terminów.


 

Ptaki Polski


Birds of Poland, the Complete Checklist. Znajduje się tutaj lista łacińskich nazw gatunkowych ptaków zamieszkujących Polskę z ich odpowiednikami w języku angielskim oraz języku polskim, które pogrupowano w trzech kolumnach. Nie zachowano kolejności alfabetycznej, więc wyszukiwanie interesującego nas gatunku można przeprowadzić korzystając z funkcji w zakładce Edycja >> Znajdź (na tej stronie).... Ponadto w wyższym katalogu można znaleźć łacińskie odpowiedniki większości gatunków ptaków z całego świata, jeśli zna się nazwę angielską. Następnie w wyszukiwarce "google" można wpisać odszukaną nazwę łacińską, zaznaczając opcję "Szukaj na stronach kategorii: język polski". W ten sposób można dowiedzieć się, czy istnieje nazwa gatunkowa w języku polskim nadana populacjom ptasim zamieszkującym inne kraje.


 

Garden Web Glossary


Garden Web Glossary of Botanical Terms zawiera 4.400 terminów z zakresu botaniki, ogrodnictwa oraz architektury krajobrazu. Pojęcia i ich definicje w języku angielskim.


 

Wielojęzyczny słownik statystyczny ISI


Wielojęzyczny słownik terminów statystycznych. Ponad 20 języków, w tym m. in.: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, grecki, hiszpański, włoski, portugalski, polski, węgierski, serbski, turecki, arabski! Bardzo przydatny w tłumaczeniu analizy statystycznej wyników eksperymentów i badań naukowych, np. wybieramy termin "błąd I rodzaju", otrzymując tabelaryczne zestawienie odpowiedników frazy w 20 językach obcych wraz z ich synonimami.


 

Słownik statystyczny statistics.com


Definicje pojęć z zakresu statystyki w języku angielskim. Narzędzie bardzo przydatne w tłumaczeniu artykułów naukowych z języka angielskiego.


 

Statistics Glossary v 1.1


Leksykon pojęć z zakresu statystyki w języku angielskim.


 

Słownik angielsko-polski dla elektryków


Działa w obydwie strony. Zawiera 4.500 wyrażeń z zakresu elektrotechniki. Może okazać się przydatny w tłumaczeniach instrukcji obsługi aparatury badawczej czy diagnostycznej, która przeważnie zasilana jest strumieniem elektronów.


 

Słownik Kopalińskiego


Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego. Hasła i definicje po polsku z podaniem etymologii zawartych w słowniku terminów.


 

Słownik języka polskiego


Rodzaj leksykonu Wydawnictwa Naukowego PWN. Liczy ponad 100.000 haseł i został opracowany na podstawie wspólnej bazy dwóch najważniejszych słowników PWN: Uniwersalnego słownika języka polskiego i Wielkiego słownika wyrazów obcych.


 


formularz kontaktowy / mapa / Copyright 2012 by Best Text  |  Realizacja: