English deutsch Русский française hrvatski

Niedziela, 16 cze 2024
Korekta tekstów


Pakiet usług = tłumaczenie + korekta + redakcja

Pisemne tłumaczenia specjalistyczne wykonują eksperci po studiach kierunkowych, zgodnie z profilem wykształcenia. Polityka jakości usług naszej firmy opiera się również o możliwość zamówienia tekstu przekładu wraz z weryfikacją drugiego, niezależnego tłumacza (korektora i/lub redaktora), często o bogatszym doświadczeniu translatorskim i zapleczu redaktorskim. Tłumaczenie wraz z korektą (i redakcją) dostarczane jest Klientowi w pliku MS Word przy włączonej funkcji śledzenia zmian (j. angielski: track changes). Specjalnością firmy jest tłumaczenie tekstów naukowych (przez Polaka) wraz z korektą native speakera (najczęściej Brytyjczyka): pracy licencjackiej lub magisterskiej, rozprawy doktorskiej czy habilitacyjnej (autoreferatu), tudzież manuskryptu (artykułu naukowego) przeznaczonego do publikacji w polskich lub zagranicznych czasopismach o wysokim współczynniku Impact Factor, np. Acta Biochimica Polonica czy Nature Medicine. Językowa korekta pracy magisterskiej bądź jej streszczenia w języku angielskim należy do jednego z najczęściej przyjmowanych zleceń w biurze tłumaczeń Best Text.  


Korekta tłumaczenia lub manuskryptu (język obcy)

Możliwa jest również korekta tekstów napisanych bezpośrednio przez Klienta w danym języku (polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim itd.), dzięki czemu – jak na dłoni – widać każdą pojedynczą poprawkę. Korekta językowa może sprowadzać się do korekty tłumaczeń zewnętrznych, czyli wykonanych przez osoby trzecie (spoza biura Best Text). Program jednocześnie umożliwia wstawianie komentarzy do tekstu pod postacią chmurek z objaśnieniami lub pytaniami do autora. Aplikacja posiada dodatkowo opcję odznaczenia, tj. usunięcia zmian wprowadzanych przez recenzenta lub kilku recenzentów w celu "wyczyszczenia" pliku. Bardzo pożyteczna funkcja tego edytora tekstu (patrz: poniższy zrzut ekranu)! 
 
 
 

Korekta tekstu przygotowanego w języku polskim

Ponadto zapewniamy usługę korekty i redakcji polonistycznej lub merytorycznej wszelkich potrzebnych tekstów, np. reklamowych (marketingowych, PR-owskich), treści przemówień czy tekstów przeznaczonych do publikacji i druku wysokonakładowego (książki, artykuły, monografie, katalogi produktów, broszury, ulotki, prace dyplomowe). Korektę taką przeprowadza polonista (mgr lub dr filologii polskiej).
 

Korekta native speakera (angielski, niemiecki, rosyjski itd.)

Z kolei w przypadku nieprzysięgłego tłumaczenia tekstu specjalistycznego na język obcy, wykonanego przez znawcę danej branży, opcją jest dodatkowa korekta native speakera (rodzimego użytkownika docelowego języka przekładu) i wykładowcy akademickiego lub redaktora w jednej osobie. Pomimo wdrożenia przez naszego programistę kalkulatora standardowej wyceny, wynikowa cena korekty tekstu przedłożonego przez klienta jest ustalana indywidualnie i może być znacznie niższa niż wynik generowany przez ten kalkulator. Zależy ona od oceny rzeczywistego nakładu pracy korektora i/lub redaktora. Zapraszamy do wysyłania zapytań ofertowych.

 


formularz kontaktowy / mapa / Copyright 2012 by Best Text  |  Realizacja: