English deutsch Русский française hrvatski

Niedziela, 16 cze 2024
Tłumaczenia naukowe
Tłumaczenia tekstów naukowych przeznaczonych do publikacji należą do jednych z najbardziej wymagających. By sprostać wysokim wymaganiom recenzentów redakcji i wydawnictw fachowych biuro tłumaczeń Best Text zatrudnia najlepszych tłumaczy specjalistycznych (zwykle naukowców z własnym dorobkiem naukowym) i korektorów-native speakerów. Sugerujemy, by tłumaczenia manuskryptów przeznaczonych do publikacji w zagranicznych czasopismach zlecać nam wraz z korektą native speakera docelowego języka przekładu (proofreading).
 
komórki i DNA – tłumaczenia naukowe z korektą native speakera
 

Rekomendowane etapy procesu przygotowania publikacji naukowej na podstawie manuskryptu Klienta, przedłożonego nam w języku polskim:
 1. ustalenie z Klientem, w jakim czasopiśmie przekład miałby zostać opublikowany i przygotowanie lub przeredagowanie manuskryptu zgodnie z wytycznymi danego czasopisma (opcja)
 2. tłumaczenie tekstu specjalistycznego na język obcy, np. angielski, przez profesjonalnego tłumacza
 3. wewnętrzne konsultacje terminologii z naszymi fachowcami (w przypadku wątpliwości)
 4. konsultacje dotyczące warstwy merytorycznej translacji z Klientem (w razie uwag lub trudności)
 5. korekta językowa tekstu przez native speakera języka docelowego (opcja)
 6. wydanie certyfikatu korekty native speakera dla recenzentów (opcja)
 7. wprowadzenie ewentualnych zmian, zgodnych z zastrzeżeniami recenzentów (opcja)
 
Przykłady tłumaczeń naukowych:
   
  • autoreferat
  • artykuł naukowy
  • artykuł popularnonaukowy
  • abstrakt
  • studium przypadku medycznego
  • wniosek o grant badawczy
  • poster na konferencję naukową
  • prezentacja Power Point
  • CV badacza
  • życiorys naukowca
  • monografia
  • streszczenie
  • książka naukowa
  • film o tematyce medycznej
  • manuskrypt
  • podręcznik akademicki
  • list przewodni do recenzentów
  • protokół badania klinicznego
  • praca licencjacka
  • praca magisterska
  • rozprawa doktorska
  • podręcznik kliniczny
  • skrypt dla studentów
  • program nauczania studiów wyższych
   

  Główne dziedziny tłumaczeń tekstów akademickich:
    
   • biologia
   • chemia
   • medycyna
   • farmacja
   • rehabilitacja
   • biotechnologia
   • rolnictwo
   • fizyka
   • matematyka            
   • leśnictwo
   • geologia
   • geografia
   • filozofia
   • teologia
   • historia
   • ekonomia
   • marketing
   • prawo
   • turystyka
   • sztuka
   • ogrodnictwo
   • zarządzanie
   • politologia
   • socjologia
   • psychologia
   • językoznawstwo
   • kulturoznawstwo
   • religioznawstwo

    
    
    
    


    

formularz kontaktowy / mapa / Copyright 2012 by Best Text  |  Realizacja: