English deutsch Русский française hrvatski

Niedziela, 16 cze 2024
Tłumaczenia ekspresowe
Tłumaczenia ekspresowe i tłumaczenia superekspresowe w naszym centrum tłumaczeń można zamawiać w godzinach 7:00-21:30 w dowolny dzień tygodnia, w tym w dni wolne od pracy i święta. Wystarczy wysłać nam e-mail z plikiem lub plikami do tłumaczenia na adres biuro@besttext.pl i zaraz potem zadzownić pod dyżurny nr telefonu: (+48) 664435121, by uzgodnić z nami szczegóły zapytania.
 
Ambulans spieszący z pomocą – tłumaczenie ekspresowe

W przypadku tego typu tłumaczeń obowiązują następujące stawki:

  • tryb ekspresowy, tj. 10 i więcej stron rozliczeniowych na każdy pełny dzień roboczy; przy czym jeśli wymagane jest jeszcze szybsze tempo pracy, wówczas zachodzi konieczność podziału przekładu pomiędzy większą liczbę tłumaczy: dopłata +60% stawki podstawowej, którą podano w tabeli cennika usług (po kliknięciu odnośnika),
  • tryb superekspresowy („cito”), czyli w dniu zlecenia lub na następny dzień roboczy do 24 godzin od momentu potwierdzenia zlecenia bez względu na jego objętość (np. jedno zdanie lub 20 stron rozliczeniowych tekstu przeznaczonego do przekładu): dopłata +100% stawki podstawowej.


Procedura obsługi tłumaczenia ekspresowego lub superekspresowego


Po telefonicznym przedstawieniu nam przez Klienta jego oczekiwań w zakresie tłumaczenia ekspresowego lub superekspresowego poddajemy je wycenie i ocenie wykonalności. Klient oczekuje zwykle 15-30 minut na ostateczną odpowiedź na e-mail, czy zgadzamy się na przyjęcie zlecenia w wyznaczonym terminie. W e-mailu będzie wówczas zamieszczony link do płatności ekspresowej DotPay. Klient ma 15 minut na podjęcie decyzji z potwierdzeniem zlecenia na e-mail, poprzez wypełnienie prostego formularza zamówienia i uiszczenie opłaty (wyjątek stanowią nasi stali Klienci objęci umową ramową, którzy mogą negocjować warunki współpracy). Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie DotPay, względnie PayPal (do 15 minut od momentu dokonania wpłaty) lub po wysłaniu nam potwierdzenia przelewu zabieramy się do pracy.   


Tłumaczenia nocne (superekspres)


Możliwe jest zlecenie nam tłumaczenia do godz. 21:30 z terminem wykonania na następny dzień kalendarzowy rano, począwszy od godz. 7:30. Wówczas prosimy o szybki kontakt telefoniczny pod ww. numer telefonu komórkowego.


Tłumaczenia lub korekty tekstu w ciągu tego samego dnia (superekspres)


Możliwa jest realizacja tłumaczenia bądź korekty tekstu przez native speakera w dniu zlecenia. Możemy wówczas wykonać przekład od 1 do nawet 100 stron rozliczeniowych po 1500 znaków ze spacjami na stronie. Wówczas prosimy o szybki kontakt telefoniczny pod ww. numer telefonu komórkowego i o przesłanie maila z plikami na powyższy adres e-mail. Zlecanie nam bardzo pilnych tłumaczeń superekspresowych do realizacji w ciągu kilku godzin, prawie że "od ręki", to dość częsta praktyka klientów w sytuacjach awaryjnych, kiedy potrzebna jest natychmiastowa reakcja biura tłumaczeń. Błyskawicznie uruchamiamy wówczas proces profesjonalnego przekładu lub korekty tekstu przez native speakera.
 

Tłumaczenia weekendowe (superekspres)


Wykonujemy również przekłady weekendowe, zakładając pracę w soboty, niedziele i święta. Wykonalne bywa przekazanie nam np. 100 stron rozliczeniowych tekstu do tłumaczenia w piątek wieczorem z terminem dostarczenia translacji na najbliższy poniedziałek rano (np. godz. 9:00).
 

Tłumaczenia o dużej objętości tekstu w krótkim czasie (ekspres + rabat za objętość)


W przypadku tłumaczeń zlecanych nam z bardziej odległym terminem realizacji, lecz przy znacznych wolumenach stosujemy stawkę średnio podwyższoną, naliczając również stopniowany rabat za rosnącą objętość tekstu. Prześlij nam na ww. adres e-mail swój tekst do wyceny, podając termin realizacji zlecenia lub – jeśli posiadasz tekst sporządzony w edytorze tekstu lub edytowalnym pliku pdf – wykorzystaj moduł szybkiej wyceny automatycznej, do którego przeniesiesz się po kliknięciu w link. W tym trybie jesteśmy w stanie tłumaczyć dla Ciebie w tempie od 10 stron rozliczeniowych na dzień roboczy (czyli z wyjątkiem sobót, niedziel i dni świątecznych) aż do kilku tysięcy stron rozliczeniowych w ciągu miesiąca. Jeśli zajdzie taka potrzeba, możemy przetłumaczyć dla Ciebie ten sam tekst jednocześnie na kilka języków, w tym na rozmaite języki obce wraz z korektą native speakerów lub wykonać tłumaczenia na języki obce bezpośrednio przez kilku-kilkunastu native speakerów. W dany projekt tłumaczeniowy może być zaangażowanych nawet do kilkudziesięciu tłumaczy jednocześnie.  

Manager projektu dzieli wówczas pracę pomiędzy większą liczbę tłumaczy i czuwa nad synchronizacją prac, by dotrzymać terminu oraz by – w miarę możliwości czasowych – stosować spójną terminologię w obrębie całego dokumentu. W przypadku baz terminologicznych Klienta (tzw. baza terminologiczna Translation Memory – pamięć tłumaczeniowa), możemy wspomagać nasze translacje programami komputerowymi typu CAT, które spójnie tłumaczą jednakowe bloki tekstu (frazy) na różnych komputerach naszych tłumaczy. Alternatywnie, jeśli Klientowi zależy na konsekwentnym tłumaczeniu kluczowych pojęć w obrębie całej przedłożonej nam dokumentacji, może On sam stworzyć glosariusz terminologiczny, który posłuży nam jako matryca, czyli "wyrocznia wyłącznej poprawności". Klient nasz Pan! 
 
Wszystkie tłumaczenia wykonujemy fachowo i profesjonalnie. Przyjmujemy zlecenia na zwykłe oraz przysięgłe tłumaczenia ekspresowe. Możliwa jest również opcja samej ekspresowej korekty native speakera tekstu w języku angielskim, niemieckim, czeskim, włoskim lub francuskim. Korekta językowa lub techniczna wykonywana jest w trybie śledzenia zmian aplikacji MS Word. W przypadku korekt językowych tekstów naukowych na życzenie możliwe jest dołączenie certyfikatu korekty celem przedłożenia go recenzentom wydawnictwa. 

  


 

formularz kontaktowy / mapa / Copyright 2012 by Best Text  |  Realizacja: