English deutsch Русский française hrvatski

Niedziela, 16 cze 2024
Tłumaczenia medyczne

Profesjonalne tłumaczenia medyczne wykonywane są przez lekarzy z biegłą lub bardzo dobrą znajomością języka obcego. Ich kompetencje językowe poparte są międzynarodowymi certyfikatami (CPE, IELTS, TOEFL, DALF, ZDaF etc. w zależności od danego języka) bądź zagranicznymi stażami zawodowymi. Są to zwykle lekarze czynni zawodowo, dla których tłumaczenia są zajęciem dodatkowym. Jednak są też i tacy, którzy w przeszłości wykonywali pracę lekarza, a obecnie robią karierę lingwistyczną w zakresie przekładu lub nauczania studentów języka medycznego (mają podwójne wykształcenie: ukończyli medycynę i np. posiadają licencjat lub magisterium studiów filologicznych). Tłumacz medyczny to zatem osoba zarówno z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym, jak i lingwistycznym. W naszym biurze tłumaczenia medyczne wykonują wyłącznie osoby, które ukończyły studia medyczne (medycyna – lek. med. lub dr n. med.) bądź okołomedyczne (np. fizyka biomedyczna, zdrowie publiczne, pielęgniarstwo etc.) i posiadają wieloletnie doświadczenie w sztuce przekładu. Założyciel biura tłumaczeń Best Text jest certyfikowanym tłumaczem technicznym Naczelnej Organizacji Technicznej z siedzibą w Warszawie z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski (specjalizacja m. in. z medycyny, farmacji i ochrony zdrowia).    

  

lekarz specjalista – tłumacz medyczny 

 

W razie konieczności pisemne translacje medyczne konsultowane są z ekspertami-klinicystami. Przysięgłe tłumaczenia tekstów medycznych wykonywane są także przez lekarzy, po czym tłumacz przysięgły sprawdza przekład, wnosi ewentualne poprawki do warstwy językowej dokumentu i finalnie nadaje mu wagę urzędową, opatrując tłumaczenie swoją okrągłą pieczęcią. Odnośnie przekładów ustnych zapewniamy tłumaczy symultanicznych na konferencje medyczne w różnych lokalizacjach – zarówno na terenie Polski, jak i poza granicami kraju. Organizujemy także obsługę tłumaczeniową sympozjów naukowych czy szkoleń dla lekarzy lub pielęgniarek, gdy potrzebny jest tłumacz konsekutywny z wiedzą medyczną na dany temat.

     

pielęgniarka oddziałowa – biuro tłumaczeń medycznych dla szpitali   

 

Teksty wymagające bardzo szczegółowej wiedzy medycznej mogą być przekazane do tłumaczenia bezpośrednio lekarzowi ze specjalizacją lub w trakcie specjalizacji, np. z pediatrii, onkologii, kardiologii, ortopedii, chirurgii, ginekologii, nefrologii, psychiatrii lub pracownikowi naukowemu z tytułem doktora nauk medycznych. Natomiast przekłady tekstów stomatologicznych wykonywane są przez lekarza stomatologii lub w konsultacji z nim (korekta merytoryczna przedruków anglojęzycznych czasopism wykonywana przez dr hab. lek. stom., a tłumaczenia manuskryptów, książekartykułów naukowych na język angielski przez dr n. med. lek. stom., rezydenta w Wielkiej Brytanii).

 

 ząb czasu – tłumaczenia tekstów medycznych 


Od pacjentów poszukujących nowoczesnych metod terapeutycznych za granicą otrzymujemy najwięcej zleceń na tłumaczenie dokumentów medycznych i wyników badań laboratoryjnych związanych z dotychczasowym leczeniem lub korespondencji z lekarzami na główne języki europejskie, tj. najczęściej angielski, niemiecki, francuski lub rosyjski. Pacjenci chorzy na raka bardzo często potrzebują ekspresowych bądź pilnych tłumaczeń medycznych swojej dokumentacji onkologicznej w celu umożliwienia natychmiastowych konsultacji z lekarzami spoza Polski i przeprowadzenia błyskawicznych zagranicznych zabiegów i operacji medycznych, niejednokrotnie pozwalających na szybkie odzyskanie zdrowia bądź też ratujących życie. Najczęstszym zleceniem prywatnym przyjmowanym przez nasze biuro tłumaczeń jest zamówienie tłumaczenia kompletnej dokumentacji medycznej pacjenta (historii choroby), w skład której mogą wchodzić: wypis ze szpitala bądź kliniki wraz z epikryzą, wynik badania MRI (obrazowanie rezonansem magnetycznym), wynik badania TK (tomografia komputerowa), wynik badania ultrasonograficznego (USG), elektrokardiogram (EKG), encefalogram (EEG) oraz wyniki innych badań obrazowych i laboratoryjnych, skierowanie na badanie lekarskie, zwolnienie lekarskie, opinia medyczna, logopedyczna bądź psychologiczna, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności czy druk zaświadczenia L4. Ofiary wypadków zagranicznych, starające się o odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub o rentę z ZUS z tytułu trwałej niezdolności do pracy, zlecają nam przysięgłe tłumaczenia kart informacyjnych leczenia szpitalnego (historii leczenia). Z kolei od firm przyjmujemy zlecenia na translacje dossier rejestracyjnego produktów farmaceutycznych, druków informacyjnych (charakterystyk i ulotek leków) lub dokumentacji dotyczącej badań klinicznych. Takie dokumenty tłumaczone są przez monitorów badań klinicznych, lekarzy bądź farmaceutów, którzy odbyli kursy w zakresie monitorowania badań klinicznych czy szkolenia w zakresie Dobrej Praktyki Klinicznej zgodnej ze standardami ICH dla tychże badań (ICH-GCP). Przekładamy także teksty z dziedzin takich jak medycyna estetyczna i medycyna alternatywna, gdyż obecnie odnotowują one bardzo dynamiczny rozwój.    


Główną specjalizacją biura są tłumaczenia medyczne online, czyli zamawiane przez Internet. Przykładowe tłumaczenia tekstów medycznych, które wykonywaliśmy:

 • protokół badania klinicznego,

 • broszura badacza,

 • autoreferat (celem uzyskania tytułu doktora habilitowanego bądź profesora belwederskiego),

 • dzienniczek pacjenta,

 • formularz świadomej zgody (pacjenta na udział w badaniu klinicznym),

 • wniosek do CEBK (Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych) o zgodę na przeprowadzenie badania klinicznego,

 • druki informacyjne: ulotka dla pacjenta (PIL), charakterystyka produktu leczniczego SmPC lub ChPL (dla lekarza), oznakowanie opakowań (leku),
 • dossier rejesteracyjne produktu leczniczego (wszystkie moduły 1-5),
 • instrukcja obsługi aparatury medycznej: monitor pacjenta, monitor płodu, łóżko szpitalne z materacem antyodleżynowym, system wczesnego ostrzegania w szpitalu etc.,

 • instrukcja obsługi aparatury diagnostycznej (metody biochemii w biologii molekularnej): zestaw do wykrywania prątków gruźlicy metodą immunoenzymatyczną (ELISA), Western-Blotting, zestawy do elektroforezy białek w systemach Schaggera von Jagova i Laemmliego, zestaw do ogniskowania izoelektrycznego (IF), kalorymetr, wirówka, autoklaw etc.,    

 • podręcznik przeznaczony dla studentów studiów lekarskich lub do wewnętrznych celów koncernów farmaceutycznych wydany w formie monografii (mukowiscydoza, POChP, stwardnienie rozsiane  SM, cukrzyca, choroby układu krążenia etc.),

 • publikacja naukowa wraz z dostosowaniem do wytycznych konkretnego czasopisma zagranicznego o wysokim Impact Factor, np. Nature Medicine,
 • wniosek o przyznanie grantu badawczego, zawierający projekt medycznych badań naukowych,
   
 • abstrakt,
 • książka popularno-naukowa na temat wpływu żywienia na zdrowie, przygotowana na zamówienie wydawnictwa medycznego (tłumaczenie, redakcja merytoryczna i językowa),
 • patent z zastrzeżeniami dla wynalazku medycznego lub farmaceutycznego (sposób otrzymywania substancji czynnej leku lub jej budowa chemiczna),
 • folder reklamowy ze specyfikacją techniczną (np. instrumenty chirurgiczne, endoprotezy, implanty stomatologiczne),  
 • film promocyjny (nt. leku antydepresyjnego lub rekombinowanego leku nowej generacji w terapii przeciwnowotworowej dla koncernu farmaceutycznego, szczoteczki do zębów z giętką główką i giętką rączką dla firmy działającej w branży stomatologicznej) lub film instruktażowy (np. dotyczący metody ostrzykiwania zmarszczek twarzy botoksem i kwasem hialuronowym), 
 • studium przypadku (case study),
   
 • deklaracja zgodności wyrobu medycznego z normami europejskimi do konkursu przetargowego  przekład przysięgły,
 • prezentacja multimedialna (w programie Power Point) do celów szkoleniowych firmy medycznej,

 • poster na konferencję naukową (np. rekombinowana insulina długo działająca – nowy analog insuliny),
 • pismo z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, skierowane do podmiotu odpowiedzialnego, tj. zwykle koncernu farmaceutycznego, o konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji leku celem ponownego rozpatrzenia  wniosku o jego rejestrację, 
 • katalog instrumentów chirurgicznych,
 • karta obowiązkowych szczepień,
 • opinia medyczna, logopedyczna i psychologiczna dotycząca dziecka opóźnionego w rozwoju dla szkoły.
   
czaszka edukacyjna studenta medycyny – tłumaczenia medyczneW zakresie tłumaczeń medycznych najczęściej pracujemy w następujących kombinacjach z językiem polskim:

 • I grupa językowa  angielski, niemiecki, francuski, rosyjski;
 • II grupa językowa – włoski, hiszpański (kataloński), ukraiński, czeski, słowacki, grecki, łaciński (łacina);
 • III grupa językowa – niderlandzki (potocznie: holenderski, flamandzki), turecki;
 • IV grupa językowa – szwedzki, duński, fiński, norweski, serbski, chorwacki, portugalski, bułgarski, japoński.
Czasem klienci korporacyjni zamawiają u nas również przekłady medyczne z języka obcego na inny język obcy. W dorobku posiadamy na przykład tłumaczenia medyczne: angielsko-rosyjskie, angielsko-niemieckie, niemiecko-angielskie, niemiecko-rosyjskie czy portugalsko-rosyjskie. Jesteśmy w stanie wykonać tego typu tłumaczenia z pominięciem języka polskiego i na poziomie native speakera, tj. rodzimego użytkownika docelowego języka przekładu. Alternatywnie tłumaczenie może być dwustopniowe, gdy tłumaczem jest polski lekarz, a native speaker zajmuje się tylko językową korektą tekstu. Posiadamy w bazie tłumaczy z wszystkich kontynentów, stąd np. lekarz o rosyjskich korzeniach i rosyjskim nazwisku, przebywający na stałe w Brazylii, poprzez nasze biuro tłumaczeń może dla Państwa podjąć się tłumaczenia z języka rosyjskiego na język portugalski, dzięki czemu zarówno warstwa merytoryczna, jak i warstwa językowa tłumaczenia specjalistycznego nie powinny budzić najmniejszych zastrzeżeń. Dzięki takiemu systemowi pracy (ekspert merytoryczny + lingwista native speaker) jesteśmy w stanie zapewnić najwyższą jakość tłumaczeń tekstów fachowych na rynku translatorskim.
       
Z uwagi na ścisłą specjalizację zwracają się do nas Klienci nawet z najdalszych zakątków Polski. Tłumaczyliśmy m. in. dla osób / firm z następujących miast: Warszawa, KrakówWrocław, Opole, Katowice, Poznań, Łódź, Częstochowa, Szczecin, Koszalin, Słupsk, Gdańsk, Elbląg, Olsztyn, Białystok, Grudziądz, Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Płock, Leszno, Kalisz, Sieradz, Radom, Rzeszów, Tarnów, Przemyśl, Krosno, Lublin, Kielce, Gorzów Wielkopolski, Jelenia Góra, Zielona Góra, Legnica, Wałbrzych, Bielsko-Biała, Nowy Sącz, Zamość, Piotrków Trybunalski, Siedlce, Ciechanów, Białystok, Ostrołęka, Łomża, Suwałki, Biała Podlaska, Jaworzno, Chrzanów, Trzebinia, Krzeszowice, Mysłowice, Sosnowiec, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Oświęcim, Imielin, Balin, Chełmek, Bytom, Chorzów, Zabrze, Ruda Śląska, Świętochłowice, Siemianowice Śląskie...
Wycena Tłumaczenie

Zamówienie Tłumaczenie

Hasła związane z kategorią "Tłumaczenia medyczne":

apteczka pierwszej pomocy – biuro tłumaczeń medycznych ortodoncja (aparaty korygujące wady zgryzu);
endodoncja (leczenie kanałowe, korzeń zęba);
protetyka dentystyczna (protezy zębowe, mosty, korony);
implantologia (stomatologia estetyczna: implanty);
periodontologia (choroby dziąseł i przyzębia, np. paradontoza);
ginekologia i położnictwo;
neonatologia (noworodek);
pediatria (dziecko);
gerontologia (osoba w wieku starczym);
interna (medycyna wewnętrzna, lekarz internista);
nefrologia (choroby nerek; dializa lub transplantacja nerki – terapia nerkozastępcza);
urologia (mocz, mikcja, prostata –gruczoł krokowy, sok z owocu granatu, cewka moczowa);
onkologia (nowotwór łagodny i złośliwy, guz lity, metastaza – przerzutowanie, karta informacyjna leczenia szpitalnego: rak piersi, rak płuc, rak jelita grubego, rak trzustki, rak prostaty);
kardiologia (choroby serca, bradykardia, tachykardia, arytmia, migotanie przedsionków, zawał mięśnia sercowego, zwapnienie naczyń wieńcowych, pomostowanie aortalno-wieńcowe – CABG, elektrokardiogram – EKG, milimetrowe papiery rejestracyjne);
neurologia (choroby układu nerwowego, złogi beta-amyloidu w mózgu, choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, stwardnienie rozsiane – SM, udar);
anestezjologia (znieczulenie, mdłości i wymioty);
pulmonologia (choroby płuc, POChP, astma oskrzelowa a margaryna);
laryngologia (choroby gardła, krtani, uszu, nosa).
psychiatria (rytmy biologiczne);
ortopedia (leczenie operacyjne chorób i urazów narządu ruchu – wypis ze szpitala);
dermatologia (choroby skóry – dermatozy: świerzb, czerniak złośliwy, oparzenia, odmrożenia, albinizm – bielactwo, trądzik różowaty, atopowe zapalenie skóry, wyprysk, łuszczyca – PUVA lub ostropest plamisty);
alergologia (nadwrażliwość – uczulenie, bazofile, histamina, leki antyhistaminowe, szok anafilaktyczny, zastrzyk z adrenaliną);
chirurgia (torakochirurg – specjalista od zabiegów operacyjnych w obrębie klatki piersiowej, wkłucie centralne, operacja przepukliny, zabieg operacyjny tętniaka aorty);
diabetologia (diabetyk – cukrzyk, cukrzyca, insulinooporność; dieta złożona z surowych warzyw i owoców z upraw organicznych bądź metformina lub pen – wstrzykiwacz insuliny);
hematologia (choroby krwi, morfologia, transfuzja, anemia mikrocytarna – Fe, krzepliwość krwi – EDTA, hematokryt, KKCz);
transplantologia (przeszczep, zgodność tkankowa, MHC klasy I);
hepatologia (wątroba, zrazik, płat, HBV, HCV, CRP, marskość);
okulistyka (wady wzroku: astygmatyzm, krótkowzroczność, dalekowzroczność);
endokrynologia (hormony, gruczoły dokrewne: szyszynka, przysadka mózgowa, tarczyca, grasica, nadnercza, trzustka, jajniki, jądra);
balneologia (kąpiele borowinowe, wody lecznicze, torf);
hipertensjologia (nadciśnienie tętnicze pierwotne – niedobór potasu, magnezu i wapnia; sok świeżo wyciskany z owoców);
medycyna tropikalna (malaria, anemia sierpowata, schistosomatoza);
proktologia (jelito grube, odbytnica, badanie per rectum);
reumatologia (choroby autoimmunologiczne – choroby z autoagresji, chrząstki, stawy, kolagen, RZS – gościec);
gastroenterologia (choroby układu pokarmowego – refluks żołądkowy, wrzody żołądka, Helicobacter pylori);
epidemiologia (rozpowszechnienie chorób w populacji: otyłość brzuszna + cukrzyca + nadciśnienie tętnicze + miażdżyca = zespół metaboliczny).


Aktualności
2022-03-04
Ekspresowe tłumaczenia przysięgłe online W czasach wielkiej niepewności firmy coraz częściej przyjmują strategię wyczekującą w inwestycjach. ... więcej
2021-03-10
Tłumaczenie książki na j. angielski – podręcznika dla studentów weterynarii SGGW w Warszawie Milionerzy?! Zrealizowaliśmy tłumaczenie medyczne z korektą native speakera na ponad milion znaków z... więcej
2020-10-12
Tłumaczenia pisemne niczym duńskie klocki Lego – konstrukcje i inwestycje Klocki Lego – słynne zabawki z plastiku. Jak budować i inwestować? Co je łączy z tłumaczeniami pisem... więcej


Informacje
Biuro tłumaczeń
Tłumaczenia
Języki tłumaczeń
Teksty dla ciekawskich

formularz kontaktowy / mapa / Copyright 2012 by Best Text  |  Realizacja: